Samenwerking WDSR en de werkgroep Kriegsmarine

Geachte lezers, de MFP 920 DM publicatie is mede tot stand gekomen dankzij de nimmer aflatende en steeds opbouwende kritische blik van de Werkgroep Kriegsmarine.

Deze werkgroep ijvert om de geschiedenis betreffende de “Duitse geschiedenis in de de 2e WO” voor een groot publiek levendig te houden.

De leden van de werkgroep hebben allen een eigen specialisme, zoals de journaals (Kriegstagebücher of KTB’s) van Kriegsmarine-eenheden die in Nederlandse wateren opereerden, of de S-Boote.

De informatie die zij verzamelen wordt gebruikt voor onze publicaties maar men publiceert ook in hun eigen tijdschrift of in hun eigen boeken.

Inmiddels geniet de Werkgroep enige bekendheid en dit mag best ook belicht worden.

Als Wrakduikstichting duiken wij regelmatig op nog onbekende wrakken van Duitse oorlogsschepen onder de Nederlandse kust.

Samen met de Werkgroep Kriegsmarine proberen wij dan uit te zoeken om welk schip het gaat en hoe het op die plaats terecht is gekomen.

Leden van de Werkgroep Kriegsmarine, dank voor jullie inzet om deze publicatie weer mogelijk te maken!