Boomstammen wrak

Van:                  WDSR (schrijver Barend de Lange)
Aan:                  Betrokken partijen duikonderzoek
Datum:             April 2010
Betreft:           Beschrijving WDSR onderzoek “003 boomstammenwrak”

Inleiding:
In 2009 stuitte de WDSR op een wrak voor de banjaard, welke het boomstammenwrak wordt genoemd. Het betreft een stalen schip uit de 20ste eeuw (schatting 1900-1940) met na alle waarschijnlijkheid een lading hout aan boord.

Onderzoeksdoelstelling:
Identificeren van het wrak, publicatie ervan in 2010/2011 afronden.

Methode:
Duiken en archiefonderzoek

  1. Inmeten
  2. Bergen van artifacten welke wat kunnen zeggen over de identiteit
  3. Afzagen van een dendronmonster van de lading om tijdindicatie te verkrijgen
  4. Boeg schoonmaken op zoek naar naam

Sidescan opnames:

sidescan sonar Boomstammenwrak

Omstandigheden:
Stroming:            mild tot redelijk
Zicht:                      1-20m
Diepte:                  5-12m diepte|
Duikvenster:         1-2 uur

Data van onderzoek:

Juni-september 2010 uitloop 2011 waarschijnlijk ook tijdens WDSR wrakduikweken