Externe publicaties

Deze pagina bevat externe publicaties.   Dit zijn publicaties betreffende archeologisch of wrakonderzoek waarvan de auteur(s) niet direct een plek op het internet heeft maar wel graag wil dat deze beschikbaar en leesbaar is voor een groter publiek.

Te denken valt aan NAS rapportages.

NAS logo

De WDSR stelt gratis dataruimte beschikbaar om deze publicaties hier te delen zodat meer mensen er kennis van kunnen nemen.

Crossposting en dubbel plaatsen van publicaties is in beginsel niet toegestaan, we willen deze plek gebruiken als podium voor schrijvers of schrijvergroepen die hun publicaties graag willen delen maar dit niet op het internet willen of kunnen faciliteren.

Ook je publicatie hier onderbrengen; mail naar ons