Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor deelname aan duiktrips

Aangepast op 21 juni 2011


Wanneer varen?

Elk weekend na Pinksteren kan er gevaren worden mits de omstandigheden dit toelaten. Er wordt niet op de Noordzee gedoken wanneer de golfhoogte op de Noordzee meer dan een 1/2 meter is en de verwachting dat deze zo blijft of meer wordt. Als er niet uitgevaren kan worden, wordt dit de avond daarvoor telefonisch bekend gemaakt. Golflengte, windrichting en ook de weersverwachtingen bepalen in sterke mate of er wordt uitgevaren. Dit wordt uitsluitend door WDSR bepaald.


Minimale vereisten?

Voorheen stelden we als minimale breveteisen dat je 2-sters of rescue diver moest zijn. Maar de breveteisen hebben we ‘laten varen’, omdat in de praktijk is gebleken dat een brevet niet altijd een garantie is voor de noodzakelijke kwaliteiten en ook dat er duikers zijn met minder brevetten die toch voldoende ervaring bezitten. Ruime ervaring met duiken in getijdenwater, met stroming en tot dieptes van zo’n 35 meter blijft noodzakelijk. Wij verlangen van de duiker dat deze goed bij zichzelf nadenkt of hij/zij aan Noordzeeduiken toe is. Raadpleeg bij twijfel je instructeur. Houd er ook rekening mee dat Noordzeeduiken (vaak) niet de makkelijkste duiken zijn en dat je je heel goed moet voorbereiden.


Hoe ziet een duikdag eruit?

Een duikexcursie van 1 dag duurt ongeveer tussen de 12 en 14 uur.
Elk dag begint met het bekijken hoe laat het tij valt. Wrakduiken op de Noordzee kan je alleen op de kentering. De duiktijden worden vooraf nauwkeurig berekend door de bemanning. Er worden telkens 2 verschillende wrakken bedoken. (De keuze van de wrakken wordt beslist door de schipper en hangt af van verschillende factoren) Tussen 2 duiken in is er ongeveer 4 uur voorzien
Tussen de getijden in staat er een te sterke stroom en is duiken niet verantwoord. Afhankelijk van het tij worden de wrakken van bestemming uitgekozen. Hierna wordt de vaartijd berekend. Aan de hand hiervan wordt de vertrektijd vanaf De Oosterscheldekering vastgesteld. Die natuurlijk van dag tot dag kan verschillen.
Na aankomst op de gps wrakpositie wordt het wrak gezocht. Nadat het wrak gevonden is, wordt er bij heel rustig weer aan het wrak zelf een lijn vastgemaakt of dichtbij geankerd. Langs deze lijn daal je af naar het wrak; je komt dus altijd op het wrak uit. Opstijgen doe je langs de zelfde lijn zodat je aan het einde van je duik weer naast de Karin Rose boven komt.
Achter de boot wordt een 150 meter lange drijflijn uitgehaspeld die voorzien is van een boei. Mocht je onverhoopt een vrije opstijging moeten maken dan kun je naar deze lijn toezwemmen.
Er hangen aan de boot 2 veiligheidslijnen (één aan elke kant) die je kunt gebruiken om langs de boot naar de wraklijn te zwemmen, zonder dat je van de boot wegdrijft.

De duikleider stelt de buddyparen samen en doet de briefing.
Vervolgens wordt gedoken. De duikleider houdt de duiktijden bij op het whiteboard.
Onze stand-by boot is tijdens elke Noordzee duik te water en klaar om in een noodgeval snel ter plaatse te zijn.
Meestal zijn wij zo einde middag weer terug. Na aankomst is het schoon schip maken en weer naar huis.


Wat is de bijdrage?

Wij zijn een stichting en hebben vanuit die visie geen winstoogmerk, opstappers delen met ons de tripkosten.
Aangezien de brandstofkosten de afgelopen 5 jaar enorm zijn gestegen en wij sinds 2003 géén prijsaanpassing hebben ingevoerd zien we ons helaas genoodzaakt om een kleine verhoging in te voeren.

Wij hanteren daarom vanaf 01-05-2008 de volgende dagtarieven:

 • Kosten zijn € 65,- per persoon per dag (2 duiken)
 • Afhuren van het schip per dag, ongeacht het aantal personen Noordzee € 500,-
  Max aantal duikers: 8 personen Noordzee
  Incl.: Koffie/Thee, na de duik is er altijd vers fruit
  Eten dient U zelf te verzorgen
 • Afhuren van het schip per dag, ongeacht het aantal personen Oosterschelde € 550,-
  Max aantal duikers: 10 personen Oosterschelde
  Incl.: Koffie/Thee, na de duik is er altijd vers fruit
  Eten dient U zelf te verzorgen

Verder dan 2 uur varen enkele trip: extra brandstoftoeslag € 10,- pp

We verhuren geen flessen, noch enig ander duikmateriaal:
Bij noordzeeduiken kan je niet ongeoefend met nieuw of onbekend materiaal gaan duiken en zeker niet met een andere/zwaardere fles(sen).

Er is overigens aan boord GEEN mogelijkheid tot vullen van uw flessen!


Volledige terugbetaling

 • Bij annulering van de trip door WDSR.
 • En als direct buiten de haven blijkt dat het weer toch te slecht is en er ook niet naar de oosterschelde kan worden uitgeweken.

Gemiste duiken

Voor elke gemiste duik welke door grove nalatigheid van WDSR is veroorzaakt wordt € 20,- terugbetaald. WDSR heeft te allen tijde het recht bij bijzondere omstandigheden de bestemming te wijzigen.


Annulering door WDSR

Bij slecht weer en / of te weinig deelnemers. Info over het niet doorgaan van een duiktrip wordt uiterlijk 12 uur voor vertrek telefonisch medegedeeld.


Annulering door deelnemers

Tenzij anders vermeld kunnen geboekte duiktrips tot 7 dagen voor vertrek datum worden geannuleerd. Hierbij worden geen administratie kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 7 dagen, wordt (als de reis is doorgegaan) het volledige bedrag in rekening gebracht.
U kunt uw boeking altijd overdragen aan een collega!


Annulering via reisverzekering

Er zijn diverse (doorlopende) reisverzekeringen die een annuleringsdekking bieden, kijk uw polissen er op na!


Betaling

U dient vóór het uitvaren bij de schipper het verschuldigde bedrag te voldoen.
Bij facturering achteraf wordt het bedrag, verhoogd met € 12,- administratiekosten, aan u gefactureerd.


Nieuwe Wrakken

Bij de 2e duik kan in overleg, een bezoek aan nieuwe locatie een interessante uitdaging zijn, maar de posities hiervan zijn niet altijd betrouwbaar! De gemiste duik regel is hier niet van toepassing. Wel zal, indien mogelijk, naar alternatieven worden gezocht.


Risico & aansprakelijkheid

Deelneming aan de evenementen is voor iedere deelnemer geheel voor eigen risico; zowel tijdens het evenement als wel het verblijf aan boord. Voor vermissing van, schade aan en/ of diefstal van kleding en andere eigendommen van deelnemer kan WDSR, noch haar begeleiders, niet verantwoordelijk worden gesteld. De deelnemer is verantwoordelijk voor kosten voortvloeiend uit schade toegebracht door de deelnemer (al dan niet moedwillig) aan schip en materiaal van WDSR. De deelnemer is ook aansprakelijk voor kosten die gemaakt moeten worden in geval van een, door de deelnemer veroorzaakt, ongeval, inclusief de aan boord gebruikte hulpmaterialen. De deelnemer dient zelf voor een (reis)verzekering te zorgen met een vermelding voor risicovolle sporten.


Brevetteringen en medische keuringen

Opleidings- en ervaringsniveau is, evenals een geldige medische keuring, is de eigen verantwoording van deelnemer.


Identiteitsbewijs

De deelnemer is verplicht zijn identiteitsbewijs bij zich te dragen en op verzoek van haven- en kustwachtautoriteiten te tonen. WDSR behoudt zich het recht voor de deelnemer aan boord te weigeren als hij geen identiteitsbewijs kan tonen.


Inschepen / Regels aan boord

Direct bij aankomst dient de deelnemer zich te melden bij de schipper/duikleider. Bij het inchecken en betalen ontvangt iedere deelnemer de veiligheidsinstructies en dient hij/zij een eigen verklaring in te vullen.
We hebben op dek GÉÉN plaats voor duikkoffers. Ze zijn ideaal om u spullen in te vervoeren maar het zijn ook verschrikkelijke “sta in de weg” dingen aan boord.
We hebben voldoende faciliteiten aan boord om u privé-spullen op te bergen.
Ook hebben we een veilige manier om u compleet opgebouwde sets te plaatsen.
Het nuttigen van zelf meegebracht eten en drinken, evenals roken(buiten), is toegestaan. Voor en tussen de duiken door mag geen alcohol worden genuttigd.

Er zijn twee plaatsen waar er kan worden opgestapt, op de marina haven waar de Karin Rose in de zomer ligt; dit is bij het roompot Beach resort Kamperland. Hier wordt opgestapt als er naar de Oosterschelde wordt gevaren of op de Globe/SAT12.

Beach resort Kamperland Roompot of

Link naar Google map kaart Roompot marina haven Kamperland4

Voor de noordzee trips wordt altijd opgestapt bij de roompot sluis op de oosterschelde kering:

Link naar Google map kaart buitenkant sluis

Noordzee opstapplaatst


Souvenirs

Doel van de stichting:
Het in kaart brengen, onderzoeken en informatie verstrekken over de diverse wrakken in en om de Zeeuwse wateren.
Zie onze documentatie mappen aan boord (vraag de schipper)
Souvenirs meegenomen van een wrak, zijn voor risico van de vinder.
Boetes die door of tijdens duik/berging werkzaamheden worden opgelegd aan de stichting worden gedeeld door alle duikers.
Een gevonden scheepsbel wordt tbv identificatie van het wrak, eigendom van de stichting.
Bij onenigheid over het eigendom beslist het bestuur van de stichting.
Wij houden ons aan het verdrag van Malta !