Onderzoek naar wrak de Walcheren

De WDSR heeft de afgelopen periode intensief ondersteund bij het onderzoek naar het admiraalsschip de Walcheren.

Meer te lezen over het onderzoek hier en

hier:

Het onderzoek is hiermee niet afgerond maar staat aan het begin.

……….wordt vervolgd………..